FAQ


Nejčastější dotazy (a odpovědi). Pošlete nám i Váš dotaz

Co je Zaměstnanecká karta?

Je to dokumenty, který opravňuje cizince ze země mimo Evropskou unii dlouhodobě pobývat a pracovat na území České republiky. Zaměstnanecká karta je skutečně fyzická kartička, kterou dostane zaměstnanec. Někdo si ji kvůli podobnému názvu plete se zelenou kartou - to je ale název oprávnění které udělují cizincům Spojené státy americké.


Kolik stojí vyřízení Zaměstnanecké karty?

Vyřízení Zaměstnanecké karty stojí přibližně 1.000 Kč na poplatku za podání žádosti. Dalších 2.500 Kč stojí vydání samotné zaměstnanecké karty. Ty platíte ale pouze v případě kladného vyřízení žádosti. K žádosti se typicky přikládá výpis z trestního rejstříku, který může být v rodné zemi zaměstnance zpoplatněn. V případě, že pro Vás zaměstnaneckou kartu vyřizuje agentura, budete muset počítat i s její odměnou.

Pokud jde o Modrou kartu, k výše uvedeným poplatkům připočtěte ještě náklady na ověření vyššího odborného vzdělání zaměstnance. 

Jaký je rozdíl mezi Modrou kartou a Zaměstnaneckou kartou?

Modrá karta je určena pro zaměstnance, kteří mají vyšší odborné vzdělání (např. vysokou školu). Zaměstnaneckou kartu může získat i zaměstnanec bez takového vzdělání.

Výhodou modré karty pro zaměstnavatele je větší jistota schválení žádosti o kartu a méně formálních požadavků na firmu. Výhodou z pohledu zaměstnance je jednodušší získání povolení k pobytu pro rodinné příslušníky.


Může zaměstnanec hned po schválení žádosti pracovat, nebo musí počkat na vystavení fyzické Zaměstnanecké karty?

Zaměstnanec nemusí čekat na vystavení fyzické Zaměstnanecké karty. Může začít pracovat po schválení žádosti a kartu si vybaví dodatečně.   

Jak dlouho trvá získat Zaměstnaneckou kartu?

V typickém případu mají úřady 60 dnů na to, aby rozhodli o přidělení Zaměstnanecké karty. Tak dlouho tedy trvá vyřízení karty od podání žádosti.

Musíme ale dodat, že celý proces je delší. Před podáním žádosti je zapotřebí místo oznámit na úřadě a vyčkat uplynutí lhůty, po kterou se může přihlásit uchazeč z ČR. 

Pak si budoucí zaměstnanec podá žádost o Zaměstnaneckou kartu, absolvuje pohovor a po kladném vyřízení se dostaví do ČR. Celý tento proces obvykle trvá 3-4 měsíce.


A neuteče nám pak zaměstnanec?

To není pravděpodobné. Zaměstnanecká karta je vázaná na práci u konkrétního zaměstnavatele a se ztrátou zaměstnání přichází zaměstnanec i o oprávnění pracovat v České republice 

Zaměstnanec navíc investuje nezanedbatelné úsilí i vlastní peníze do získání Zaměstnanecké karty. K tomu už musí být odhodlaný k Vám nastoupit. 

Někteří zaměstnavatelé navíc motivují zaměstnance i pomocí relocation package nebo jiných benefitů, které jsou vázané na to, jak dlouho bude pro ně zaměstnanec pracovat.


Máte dotaz? 

Kdo se neptá, nic se nedoví. Pošlete nám Vaše dotazy

Nenacházíte správná slova?

Pokud je to těžké vyjádřit emailem, můžete se nás zeptat i osobně. Zkuste nám zavolat